PARS Practicals Training

Playwork is een werkwijze om kinderen in hun vrije tijd te begeleiden en te ondersteunen bij het vrije, avontuurlijke en risicovolle spelen. Het komt uit Groot Brittannië waar het ontwikkeld is in de ‘adventure playgrounds’, en benadrukt het belang van de eigen inbreng van kinderen en hun vrije spel. De 'Playwork benadering' gaat uit van de autonomie van kinderen en de verantwoordelijkheid voor hun eigen speelomgeving en wat zij daar zelf willen spelen.
Vervolgaanbod PARS Practicals Playwork, een praktijktraining voor professionals die willen weten hoe je Playwork in de eigen praktijk kan toepassen, en je handelen kunt verwoorden, ontwikkelen en evalueren. Een training van 6 uur, bijvoorbeeld verdeeld over 4 bijeenkomsten van 90 minuten. Deze training zal op maat worden aangeboden, in overleg.