Onderzoek en Advies

Martin van Rooijen is pedagoog en onderzoeker en als promovendus verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, de leerstoelgroep Educatie. Het onderzoek richt zich op normatieve professionalisering en beïnvloedende factoren t.a.v. de autonomie van de professional. Het empirisch deel onderzoekt deze factoren ten aanzien van het faciliteren van risicovol spelen binnen de kinderopvang.

Vanuit zijn werk als onderzoeker heeft hij brede kennis over de meerwaarde van een uitdagende speelomgeving op de leefwereld en ontwikkeling van kinderen voor de versterking van hun autonomie en veerkracht.

Martin van Rooijen verzorgt onderzoek en (beleids)advies over opvoeding, vrije tijd en vrij spelen op wetenschappelijke basis en praktijkgericht. Tevens staat hij open voor samenwerking bij (internationale) onderzoeksaanvragen en -projecten.

Neem graag contact op via martin.vanrooijen@phd.uvh.nl 


Recent verzorgd onderzoek en advies

 

Ontwikkeling en vernieuwing Pedagogische Visie en Pedagogisch Beleid bij Kinderopvangorganisatie Vlietkinderen; november 2021 - juni 2022

 

Onderzoeker bij Expertisecentrum Kinderopvang; mrt. 2020 - 2021
Bijdrage als wetenschapper aan Ontwikkelteam Autonomie van het kind en Ontwikkelteam Risicovol Spelen.

 

Deelname Delphi-Studie Kwaliteitstool Groene Schoolpleinen Vrije Universiteit Amsterdam; 2021

 

Adviseur Sport & Society Universiteit Utrecht; dec. 2019 - 2021
Als deelnemer aan de kerngroep van het onderzoeksproject 'Risky Play'.

 

Participant Delphi-Studie Speelnood bij kinderen Mulier Instituut; 2021

 

Adviseur Onderzoek Universiteit Leiden; jun. 2019 - 2021
T.a.v. het onderzoek 'Social Inclusion and Play'. Expertise omtrent inzet van loose parts bij onderzoek op het schoolplein.

 

Participant Delphi-Study Outdoor Play Global Harmonization Project PLaTO-Net; 2020 -2021

 

Adviseur VeiligheidNL; jan. 2017 - 2021
Deelnemen aan expertmeetings m.b.t. het project Risicovol Spelen, alsmede incidenteel advies. Consultatie t.a.v. de 'Risicoach' voor de kinderopvang.