"Een heldere uitleg over de Playwork benadering gekregen van Martin; theorie afgewisseld met inspirerende praktijkvoorbeelden. Mooi dat de 'agenda' van het spelende kind het uitgangspunt is in het model van PARS".  Lizette Aarts, vrolijkspel.nl

Training PARS Playwork door Shelly Newstead in juni 2022

 

Download hier de flyer.

Shelly Newstead verzorgt op vrijdag 10 juni een training PARS Playwork in het gebouw van natuurspeeltuin Het Woeste Westen in Amsterdam. Dr. Shelly Newstead komt over uit Engeland, en is een ervaren trainer met jarenlange praktijkervaring. Zij zal ook een presentatie geven op het symposium Het laatste kind op straat op 9 juni.

 

PARS Playwork is een praktijktraining voor professionals die willen weten hoe je Playwork in de eigen praktijk kan toepassen, en je handelen kunt verwoorden, ontwikkelen en evalueren.

Voor wie: professionals, vrijwilligers en anderen die met kinderen werken in diverse sectoren, waaronder naschoolse opvang (BSO), kinderdagopvang, basisscholen en overblijf, speeltuinwerkers, sociaal werkers etc. De cursus is geschikt voor zowel ervaren professionals en vrijwilligers als voor beginners. 

Wanneer: Een training van een dag van 10.00 tot 16.30 uur, op vrijdag 10 juni. Maximaal 20 deelnemers, vanaf 8 deelnemers vindt de training doorgang.

Waar: Natuurspeeltuin Het Woeste Westen, Overbrakerpad 3, 1014 AZ Amsterdam

Kosten: € 140 per persoon, inclusief lunch en koffie en thee. Voor studenten € 70.

Aanmelding: via de webshop hiernaast. Je kan met Ideal betalen en krijgt een bevestiging. Vooraf krijg je informatie over de praktische zaken en achtergrondinformatie.

De cursus wordt in het Engels gegeven. Basiskennis van de Engelse taal is noodzakelijk. Moeilijke begrippen worden vertaald en in subgroepen wordt de verdere uitwerking in het Nederlands besproken. Bij twijfel, neem even contact op.

 

Doel en inhoud van de PARS Practicals Playwork Training:

Het doel van de training is om kennis te nemen van de playwork werkwijze en hoe dit in de praktijk gebracht kan worden. Met als onderwerpen:

  • Toelichting op het ontstaan van de adventure playgrounds en playwork
  • De oorspronkelijke filosofie van de pioniers van de adventure playgrounds en de playwork praktijk
  • Een overzicht van het PARS model en uitleg van hoe dit kan worden gebruikt om de praktijk met kinderen te beschrijven, evalueren en ontwikkelen
  • Een diepgaande verkenning van playwork theorie, methoden en technieken en hoe deze toe te passen in de praktijk
  • Bediscussiëren van praktijkgevallen en filmpjes zodat deelnemers playwork kunnen toepassen in hun werk met kinderen
  • Een praktijkwandeling in Het Woeste Westen zodat de deelnemers nadenken over hun begrip van de playwork benadering.

Kijk voor meer informatie op de Engelstalige website van PARS Playwork van Shelly Newstead. Ervaringen over een eerdere training en lees hier artikelen over Playwork. En hier over een presentatie over PARS Playwork van Shelly Newstead in NL.

Vragen en opmerkingen graag via info@deblauweton.nl 

 

Maak gebruik van deze unieke kans om kennis te maken met de Engelse benadering van Playwork. Laat je inspireren voor je eigen praktijk!

 

Playwork in Nederland

Geef kinderen tijd en ruimte en je krijgt de meest fantastische spelsituaties. Volwassenen zijn eigenlijk niet nodig. Of hebben volwassenen wel degelijk een rol en hoe ziet die er dan uit?

Playwork is een werkwijze om kinderen in hun vrije tijd te begeleiden en te ondersteunen bij het vrije, avontuurlijke en risicovolle spelen. Het komt uit Groot Brittannië waar het ontwikkeld is in de ‘adventure playgrounds’, en benadrukt het belang van de eigen inbreng van kinderen en hun vrije spel. De 'Playwork benadering' gaat uit van de autonomie van kinderen en de verantwoordelijkheid voor hun eigen speelomgeving en wat zij daar zelf willen spelen.

In Nederland heeft dr. Shelly Newstead PARS Playwork geïntroduceerd met het verzorgen van Masterclasses voor speeltuinen en kinderopvang, in Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Vanaf juni 2021 worden PARS Playwork trainingen in Nederland verzorgd door Martin van Rooijen, die als enige de licentie hiervoor heeft. Deze trainingen zijn voor professionals, vrijwilligers en anderen die met kinderen werken in diverse sectoren, waaronder naschoolse opvang (BSO), kinderdagopvang, basisscholen en overblijf, speeltuinwerkers, sociaal werkers etc.

 

Playwork in de praktijk

Het ‘PARS Playwork’ model bestaat onder meer uit deze onderdelen:

De filosofie: “Het spelen is de zaak van kinderen zelf” (Lambert, 1974). Dit betekent dat kinderen zelf de inhoud en intentie van hun spel bepalen en controleren, door het volgen van hun eigen instincten, ideeën en interesses, op hun eigen manier, om hun eigen redenen. Wij moeten dus zo veel mogelijk voorkomen dat we het vrije spelen ‘vergrotemensen’ (van het mooie maar lastig vertaalbare begrip adulteration) en daarmee het spel van kinderen verzwakken of verknoeien. Zo zorgen we ervoor dat we niet de ideeën en zorgen van volwassenen plaatsen boven de ideeën en wensen van kinderen

De 7 theorieën: Een hiervan is het idee van ‘affordances’, het bieden van passende/geschikte gebruiksmogelijkheden voor elk kind, voor elke speelsituatie door te zorgen voor veelzijdigheid, flexibiliteit en voor complexiteit in de speelmogelijkheden.

De 4 methoden: Bijvoorbeeld het vaak lastigste onderdeel van het begeleiden van het vrije spelen,  om ‘actief niets te doen’. De playworker noemt dit containment, terughoudendheid en zelfbeheersing is misschien wel de belangrijkste opdracht van de begeleider. Want zoals de ervaren playworker Jack Lambert zei: “Steeds opnieuw doen er zich situaties voor waarbij het veel eenvoudiger is om in te grijpen en een paar opdrachten uit te delen” (1974).

En de 12 technieken: Hierbij kan je denken aan hoe je op een onopvallende manier luistert naar spelende kinderen, ‘latent listening’, om eventuele behoeften te signaleren en te bedenken of jij hierbij nodig bent.

Een belangrijke rol bij PARS Playwork speelt reflectie en evaluatie, door jezelf continu en achteraf met collega’s de vraag te stellen of je acties overeenkomen met je intentie en het gewenste resultaat hebben voor de ondersteuning van de kinderen. Tot slot helpt het PARS-model om hiervan te leren en je verder professioneel te ontwikkelen.

Met nadruk gaat het hierbij niet alleen om de begeleiding van de kinderen tijdens het spelen, maar om hoe professionals en vrijwilligers kinderen ondersteunen in hun vrije tijd. Hiermee sluit het goed aan bij de rol die professionals willen spelen ten aanzien van de kinderen die zij onder hun hoede hebben.

 

Lees verder voor wat de (PARS) Playwork benadering is en wat het te bieden heeft, in een artikel dat Martin recent heeft geschreven voor het Korczak jaarboek: Laat ze los! Waarom we kinderen weer vrij moeten laten spelen, en hoe dat te doen. Zie de publicaties pagina.