Risicovol Spelen

Ik ben de pionier van risicovol spelen in Nederland. Met mijn Masteronderzoek en later mijn promotieonderzoek heb ik veel kennis opgedaan over dit onderwerp en er voor gezorgd dat het onder de aandacht kwam in de praktijk van het spelende kind. Ik heb inmiddels vele presentaties, workshops en trainingen verzorgd over risicovol spelen. Hierbij komen aan de orde de achtergronden en meerwaarde, hoe kinderen dit beleven en de rol van de volwassen begeleider. En tot slotte hoe op een makkelijke manier de speelomgeving risicovoller te maken zodat kinderen meer mogelijkheden krijgen tot risico.

Dus naast de theorie ook de praktijk, deelnemers gaan zelf aan de slag met 'loose parts' en ervaren hiermee hoe het is om risico's aan te gaan. Met een 'risicowandeling' bekijken we de buitenspeelruimte om te zien welke uitdagingen er wel (of niet) zijn voor kinderen én of zij deze ook mogen aangaan van de volwassenen.

 

het recht op risico, meerwaarde en de rol van de begeleider

 

Een presentatie of workshop bestaat uit de volgende onderdelen, die ook afzonderlijk kunnen worden aangeboden als verdiepende praktijksessie:

 • Risky Play: theorie en onderzoek, meerwaarde, 10 kansen en/of belemmeringen
 • Pedagogische basis: over de kindertijd en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Perspectief van het kind: kinderrechten, mentale checklist, autonomie en veerkracht
 • Over grenzen: je eigen houding, nulmeting attitude en dilemma’s in het team
 • De Risicowandeling: Naar buiten om uitdagingen voor kinderen en jezelf te zien
 • De Interventieladder: bewust begeleiden, speelsuggesties en pedagogische sensitiviteit
 • Visie op spelen: beleid, de rol van leidinggevenden en communicatie met ouders en GGD

 

Opties voor het aanbod op maat:

 • Presentatie 1-2 uur
 • Workshop 2-3 uur
 • Verdiepende Praktijksessie 90 minuten
 • Project ‘Spelen met Spullen’: Training risicovol spelen 3 dagdelen, het verzorgen van ‘risico-loose parts’ en sessie met leidinggevenden en/of ouderavond.
 • Training on the job: feedback op begeleiding in de praktijk met reflectiesessie team

 

Voorbeeld: een ouderavond risicovol spelen

Hieronder en in de submenu's enige beschrijvingen van workshops en presentaties om een beeld te krijgen. Deze worden altijd in overleg bepaald binnen de tijd en mogelijkheden die er zijn.

 

Presentatie/workshop Ouderavond 

Risicovol spelen: de meerwaarde voor kinderen en de rol van ouders en kinderopvang

 

Uitdaging in het spel van kinderen zien de meeste volwassenen als natuurlijk en vanzelfsprekend. Maar in de praktijk zien we ouders die ‘Pas op, kijk uit!’ roepen en kinderopvang die rekening moet houden met protocollen en ook met die zelfde ouders want stel, er gebeurt iets met hún kind. En als we uitdaging doortrekken naar een ‘recht op risico’ voor kinderen in hun spel, waarbij dit júist goed voor hen is, om mogelijk een bult of schram te ervaren, of misschien nog erger. Hoe sta je daar zelf in als ouder? En wat verwacht je van de pedagogisch medewerker die verantwoordelijk is voor de bescherming én ontwikkeling van jouw kind?

Op deze ouderavond wordt verteld over de meerwaarde van risico en uitdaging in het spel van kinderen, en worden voorbeelden gegeven van risicovol spelen. Er is aandacht voor hoe de mogelijkheden van het spelende kind de laatste decennia is veranderd en welke positieve ontwikkelingen er nu zijn. De drempels die ouders kunnen hebben komen naar voren evenals dilemma’s van professionals die kinderen onder hun hoede hebben.

In het praktische gedeelte kijk je naar je eigen kindertijd en hoe je speelde, doen we indien mogelijk buiten een risicowandeling waarbij stellingen worden besproken met andere ouders en pedagogisch medewerkers. Tot slot krijg je praktische tips mee om het spel voor je kind meer uitdaging en risico te geven.