Ouderavond: het Recht op risico

Uitdaging in het spel van kinderen zien de meeste volwassenen als natuurlijk en vanzelfsprekend. Maar in de praktijk zien we ouders die ‘Pas op, kijk uit!’ roepen en kinderopvang die rekening moet houden met protocollen en ook met die zelfde ouders want stel, er gebeurt iets met hún kind. En als we uitdaging doortrekken naar een ‘recht op risico’ voor kinderen in hun spel, waarbij dit júist goed voor hen is, om mogelijk een bult of schram te ervaren, of misschien nog erger. Hoe sta je daar zelf in als ouder? En wat verwacht je van de pedagogisch medewerker die verantwoordelijk is voor de bescherming én ontwikkeling van jouw kind?

Op deze ouderavond wordt verteld over de meerwaarde van risico en uitdaging in het spel van kinderen, en worden voorbeelden gegeven van risicovol spelen. Er is aandacht voor hoe de mogelijkheden van het spelende kind de laatste decennia is veranderd en welke positieve ontwikkelingen er nu zijn. De drempels die ouders kunnen hebben komen naar voren evenals dilemma’s van professionals die kinderen onder hun hoede hebben.

In het praktische gedeelte kijk je naar je eigen kindertijd en hoe je speelde, doen we indien mogelijk buiten een risicowandeling waarbij stellingen worden besproken met andere ouders en pedagogisch medewerkers. Tot slot krijg je praktische tips mee om het spel voor je kind meer uitdaging en risico te geven.

Tijd: 90 tot 120 minuten

Aantal deelnemers: 10 tot 100

Het is waardevol als pedagogisch professionals aansluiten zodat er onderling gesprek, discussie en begrip ontstaat.