De Interventieladder: het bewust begeleiden van kinderen en pedagogische sensitiviteit

De interventieladder is een tool die pedagogisch professionals handvatten biedt bij de afweging over wel/niet en hoe in te grijpen tijdens risicovol spelen. Er zijn namelijk vele niveaus van interventie mogelijk. Ook wordt aandacht besteed aan de drempels die kinderen hebben om tot risicovol spelen te komen en aan de grenzen en dilemma’s van de opvoeder. Tevens worden uitgangspunten besproken van de Playwork benadering, het 'actief niets doen', containment en adulteration, het voorkomen van het vergrotemensen van het spelen van kinderen. De interventieladder is voortgekomen uit eigen onderzoek en beschreven in een artikel in HJK Het Jonge Kind.

Tijd: ca. 90 minuten

Aantal deelnemers: van 5 tot 55

Ook te combineren met andere onderwerpen