Martin van Rooijen is pedagoog en onderzoeker en als promovendus verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij doet onderzoek naar de meerwaarde van risicovol spelen voor kinderen en de dilemma’s die professionals en andere opvoeders ervaren bij  het faciliteren hiervan.

Als kritisch pedagoog houdt Martin zich bezig met de opvoeding van kinderen in hun vrije tijd en het vrije spelen en onderkent hij het belang van de kindertijd, dat een periode moet zijn waarin kinderen zichzelf mogen zijn, verantwoordelijkheid ervaren en de ruimte en vrijheid krijgen om hun eigen gang te gaan.

Martin verzorgt regelmatig presentaties en workshops voor professionals die met kinderen werken, aan managers en beleidsmakers, en aan ouders. Hij heeft artikelen geschreven in vakbladen, is betrokken bij diverse landelijke initiatieven en heeft een internationaal netwerk opgebouwd rondom natuurlijk en risicovol spelen.

Vanuit zijn werk als onderzoeker heeft hij brede kennis over de meerwaarde van een uitdagende speelomgeving op de leefwereld en ontwikkeling van kinderen voor de versterking van hun autonomie en veerkracht.

 

Contact via info@deblauweton.nl

Telefoon: 06-81318605

Martin van Rooijen is a doctoral candidate at the University of Humanistic Studies, Utrecht, the Netherlands, and currently works as an independent pedagogue, researcher, consultant on nature play and as a writer and trainer. Since the 2000s he was a community worker for youth in disadvantaged neighborhoods and worked as a practicing playground worker and was the coordinator of the professional team in two ‘building playgrounds’ in the city of Utrecht. In 2013 Martin obtained his Master’s degree with honors in (Ecological) Pedagogy (MEd), with a thesis on ‘Parents and risky play’. His current research interests include risk-taking in children’s play, the resilience of children in outdoor environments and normative professionalism of pedagogues with children in their care. He is involved in Dutch networks on nature play and children’s play rights, and is member of the Dutch Korczak Foundation. He is appointed to the board of the International Journal of Playwork Practice, member of the Dutch branch of the IPA (International Play Association), member of the Special Interest Group Outdoor Play & Learning of the EECERA (European Early Childhood & Education Research Association) and has built up an international network towards the subject of ‘risky play’. Martin published articles in several Dutch professional journals and is co-author on the ‘Position paper on Risky Play’ in collaboration with the Dutch Consumer Safety Institute (2017). He also  contributed on the discussion paper ‘Advancing Outdoor Play and Early Childhood Education’ from the Canadian Lawson Foundation (2019).

Martin has broad experience on delivering presentations, workshops and training.