Online Sessies

Het vrij spelen van kinderen:

‘Spelen is een proces dat vrij is gekozen, zelf aangestuurd en intrinsiek gemotiveerd. Dus, kinderen bepalen en controleren zelf de inhoud en intentie van hun spel, door het volgen van hun eigen instincten, ideeën en interesses, op hun eigen manier met hun eigen redenen.’ (PPSG, 2005)

Online Sessies Fundamenten en Playwork

Regelmatig bied ik online sessies aan, om op een snelle, makkelijke manier op de hoogte te zijn van achtergronden en praktijk van vrij spelen en de rol van de opvoeder. Neem actie en meld je aan!

De Fundamenten van Vrij Spelen, maandag 25 oktober 10-11.30 uur
→ Risicovol spelen: het recht op risico, voor veerkracht en autonomie
→ PARS Playwork: hoe kinderen bewust te begeleiden in hun vrije tijd
→ Loose Parts: verbeter de speelomgeving van kinderen

In 90 minuten de meerwaarde voor kinderen en op welke manier dit in het pedagogisch handelen en de eigen organisaties in praktijk kan worden gebracht. 

 

Playwork, woensdag 27 oktober 10-11 uur. Aanmelding niet meer mogelijk!

Kennismaking met de ‘PARS Playwork’ methodiek: ‘Kinderen zijn zelf de experts in spelen’. Geef kinderen tijd en ruimte en je krijgt de meest fantastische speelsituaties. Volwassenen zijn eigenlijk niet nodig. Of hebben volwassenen wel degelijk een rol en hoe ziet die er dan uit. 60 minuten.

 

Beide online sessies zijn interessant voor professionals (uitvoerend, coachend, beleid, leidinggevend) die met kinderen werken bijv. in kinderopvang, onderwijs, speeltuinen en welzijn. Ook gericht op (groot-)ouders en verdere geïnteresseerden in het vrije spelen en de vrije tijd van kinderen.

 

Neem actie en meld je aan!

"Een heldere uitleg over de Playwork benadering gekregen van Martin; theorie afgewisseld met inspirerende praktijkvoorbeelden. Mooi dat de 'agenda' van het spelende kind het uitgangspunt is in het model van PARS".  Lizette Aarts, vrolijkspel.nl

 

Informatie

  • Aanmelden via de buttons hiernaast. Een uitgebreide toelichting op de onderwerpen is op de verschillende pagina's van deze website te vinden. De sessies vinden online plaats via Zoom.
  • Kosten: Sessie Fundamenten € 25, Sessie Playwork Online Uur € 20,
  • Nieuwsgierig? Vragen? Opmerkingen? Contact Martin van Rooijen via info@deblauweton.nl en 06-81318605